Legio Tempestus Warhound Scout Titan

Armiger Moiraxes
Milites Christi crossbowmen
Legio Tempestus Warhound Scout Titan