Khornivore Close Up

Khorne Knight Kharnivore – Norman

Khorne Knight 2
Khornivore Left